Masz pytanie, zadzwoń:

+ 48 605 347 119

  • Dla Przedsiębiorców

    Bezpieczeństwo prawne biznesu i zawieranych transakcji
    Zobacz naszą ofertę
2 wrzesień 2015, 11:37

Alimenty – wysokość

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Zasada ta wyprowadzana jest z treści art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 1972 r., III CZP 43/72, OSNC 1972 nr 11, poz. 198), w myśl którego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Co bardzo ważne zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kontakt

Masz pytania, zadzwoń lub napisz.

Kancelaria Radcy Prawnego – Dominik Nowak
Ul. Sienkiewicza 1 b lok. 4 b
96-300 Żyrardów

tel. 605 347 119
dominik.nowak@vp.pl
Dodaj załącznik